среда, 25 мая 2016 г.

Budowa ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na to ani komunikowania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne przypadki.

Stawianie plot plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na to oraz komunikowania tego faktu gminie poza szczególnymi przypadkami.

Plot plastykowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie przekraczające wysokości 2,2 m stawiane pośrodku dwoma sąsiadującymi działkami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń dróg prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenie z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu winno zawierać formę ogrodzenia, sposób wykonania jego montażu oraz proponowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dołączyć deklaracje o prawie do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz o ile jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do stawiania balustrady plastykowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Budowę płotu można rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak projektowane ogrodzenie z plastiku na plot i bramkę sztachetowa jest nieadekwatne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W przypadku jak przewidywane plot z Winylu na plot i bramkę sztachetowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Brak zapoczątkowania prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku ochoty wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий