среда, 27 апреля 2016 г.

Aczkolwiek głazy sztachety te są z różnych epok i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak iż nieraz mało wprawnym ślipiem trudno je odróżnić.

Wprawdzie kamienie ogrodzenia te są z odmiennych czasów oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak że nieraz mało fachowym okiem z trudem je rozróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym barwom, łatwej obróbce oraz stosunkowo atrakcyjnej odpłatności. Występują w wielu obrębach Polski – piaskowiec najprościej odszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i także w Górach Świętokrzyskich. Ów artykuł ogrodzeniowy wydobywa się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozdrabnia lub od razu ociosuje, składa na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką a następnie przesyła do miejsca budowy balaski plastykowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa. Wykorzystywany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak scalony lepiszczem piasek, jakiego ziarna nie przewyższają 2mm średnicy. Podczas gdy spoiwem jest np. krzemionka, tytułujemy go krzemionkowym (kwarcyt), jak związki wapnia -wapiennym. Prócz podstawy zlepiających występują tam także różne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się zabarwienie skał na sztacheta Winylowe na plot i bramę ze sztachetek, przybierają one wtenczas wielorakie pigmenty czerwieni, brązu i zieleni. W naturze złożone są w warstwy o różnorodnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak pokaźnych złóż kroi się największe bloki, użytkowane później np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane kamienie można też siekać na sześciany o proporcjonalnych konturach, używane później w budownictwie (również na ogrodzenia). Można także je dzielić przy asyście specjalnych klinów i dłut na cienkie, nierównych obrysów odłamki. Służą do układania nawierzchni ścieżek a także konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowomodne sztachety Winylowe z Chełmna używa się również wapienie - skały osadowe, powstałe z nazbieranych na dnie mórz oraz jezior pozostałości organizmów żywych, najczęściej skorup małż i ślimaków.

Zazwyczaj są w większym stopniu miękkie aniżeli piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, lecz też mniej trwałe. Wapienie pochodzące z archaicznych er geologicznych są twardsze, można je nawet polerować zachwalane na plotki PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa. Nadają się jednakże po największej części do wykorzystywania w środku budynku, gdyż poddawane działaniu warunków atmosferycznych prędko matowieją. Wapienie można wykorzystać do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki i dojazdy, do urządzania parków skalnych. Na Lubelszczyźnie stosuje się je również do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najakuratniej przydają się piaskowce krzemionkowe, bo są odporniejsze na szlifowanie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od charakteru ogrodu oraz naszych upodobań forma kamiennych płyt może być różnorodny – od łamanych, nieregularnych, aż po pionowo przyciętych prostokątów ewentualnie kwadratów. Murki oraz sztachety z plastiku na plot i furtę ze sztachetek stawia się z głazów przeróżnego kształtu, zestawionych na kamiennym względnie betonowym fundamencie. Jeżeli płot powstaje spośród odłamków o nieregularnych obrysach, wypada je właściwie dobierać tzn. tak, żeby forma każdego następnego scalał się z uprzednim. Żeby takie ogrodzenie było solidne jego grubość winna równać się 50-70 cm. Większe szpary w środku wolno dopełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Płot z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły względnie pustaków. Piaskowce oraz wapienie zdołamy wykorzystać też do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych i pozostałych komponentów tzw. małej architektury. Piaskowce stosowane do konstrukcji ogrodzenia Poznań należą do skał mało odpornych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca oraz niskich temperatur szybko niszczeją i nabierają ciemnego koloru. Bez trudu przerastają również mchem oraz wodorostami. Można to uniemożliwić pokrywając powierzchnię ogrodzenia Poznań bądź rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie próbujmy oskrobywać zanieczyszczeń z powierzchni ogrodzenia szorstkimi narzędziami np. drucianą szczotką, gdyż na kamieniu mogą zostać głębokie rysy. Sprofilowane jednostki sprzątają kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości automatycznego mycia ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeżeli jednak pożądamy, aby głazy na ogrodzeniu prędko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий